KÄYTTÖEHDOT

Ritva Falla Oy:n fallafinland-internetsivuston käyttöä koskevat ehdot

Nämä ovat Ritva Falla Oy:n internetsivuston käyttöehdot. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin ennen internetsivuston käyttämistä. Avaamalla ja käyttämällä tätä internetsivustoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjän tule avata ja käyttää internetsivustoa.

Hyväksymällä ja noudattamalla näitä käyttöehtoja, käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella internetsivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita, eikä sitä voida tulkita käyttöoikeuden myöntämiseksi mihinkään Ritva Falla Oy:lle yksinoikeudella kuuluvaan immateriaalioikeuteen.

Tämä internetsivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki internetsivustoon ja internetsivustolla esitettyyn aineistoon liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuten rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, verkkotunnukset jne. kuuluvat Ritva Falla Oy:lle tai sen yhteistyötahoille.

Kaikenlainen internetsivuston ja sen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on kielletty ilman Ritva Falla Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Internetsivuston ja niiden sisältämän tiedon käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittu. Internetsivustolla olevaa aineistoa siteerattaessa on aineiston lähde mainittava.

Ritva Falla Oy:n internetsivusto ja sen sisältö on Ritva Falla Oy:n käyttäjille tarjoama palvelu ja internetsivusto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Ritva Falla Oy ei takaa sitä, että internetsivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, mutta tekee parhaansa, että Internetsivusto olisi käytössä häiriöttä jatkuvasti. Ritva Falla Oy pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Internetsivuston sisältö on mahdollisimman ajantasaista ja paikkansa pitävää. Ritva Falla Oy ei kuitenkaan anna mitään takuuta eikä vastaa internetsivuston saatavuudesta, toimivuudesta, virheettömyydestä, oikeuksien loukkaamattomuudesta, luotettavuudesta tai sen sisällöstä.

Kolmannet osapuolet, (kuten Facebook) saattavat käyttää esim. evästeiden ja muiden tallennustekniikoiden avulla kerättyjä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Käytämme verkkosivuillamme Facebook Pixel -seurantaa, jolla yksilöimme sivustovierailuja ja saatamme kohdistaa Facebook-mainontaa mahdollisesti halutulle yleisölle.

Ritva Falla Oy ei vastaa tältä internetsivustolta mahdollisesti linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista tai niiden käytöstä. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan tällaisten linkitettyjen sivustojen käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Siirtymällä tällaisille linkitetyille sivustoille käyttäjä hyväksyy sen, että linkitetyt sivustot eivät ole Ritva Falla Oy:n vaikutuspiirissä ja vastuulla.

Ritva Falla Oy ei ole vastuussa mistään mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat internetsivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, mihin vahingot perustuvat ja vaikka Ritva Falla Oy:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Ritva Falla Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Ritva Falla Oy:llä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia internetsivustolle tai lopettaa sen ylläpito. Ritva Falla Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja sekä rajoittaa pääsyä internetsivustolle. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Copyright © Ritva Falla Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

OTA YHTEYTTÄ