TIETOSUOJASELOSTE

Ritva Falla Oy kunnioittaa tilaajan yksityisyyttä. FALLA FINLAND -verkkokaupan kautta saatuja tilaajan henkilö- ja muita tietoja käytetään vain Ritva Falla Oy:n sisällä, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kolmas osapuoli suorittaa tiettyjä tehtäviä kuten maksun prosessointia, tuotteiden lähettämistä ja tilausten käsittelyä. Näissäkin tapauksissa Ritva Falla Oy antaa kolmannelle osapuolelle vain sen tiedon, joka tehtävän suorittamisen kannalta on välttämätöntä.

Ritva Falla Oy ei myy, jaa eikä vuokraa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Ritva Falla Oy ei välitä tilaajan henkilö- tai muita tietoja kolmannelle osapuolelle missään muussa tarkoituksessa kuin tilauksen käsittelyyn liittyen. Ritva Falla Oy varaa kuitenkin oikeuden välittää tilaajan henkilö- ja muita tietoja viranomaisille mahdollisissa lainrikkomustapauksissa.

Tilaajan nimi, yhteystiedot ja muut henkilötiedot tallennetaan Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja asiakasrekisterin tietojen käytöstä löydät alla olevasta selosteesta.

Asiakkaalla on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja Ritva Falla Oy on hänestä kerännyt; vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä kieltää Ritva Falla Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisterinpitäjä

Ritva Falla Oy
Y-tunnus: 2633861-6
Korkeavuorenkatu 2
FI-00140 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ursula Ilmes
Korkeavuorenkatu 2
FI-00140 Helsinki
Puhelin: +358 (50) 366 1153
Sähköposti: ursula.ilmes@fallafinland.com

Rekisterin nimi

Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Ritva Falla Oy:n verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tavaraa osoitteissa www.fallafinland.fi tai www.fallafinland.com tai tilannut Ritva Falla Oy:n sähköisen uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisteriä voidaan käyttää myös Ritva Falla Oy:n asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen, asiakaskyselyiden toteuttamiseen, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Ritva Falla Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ritva Falla Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite ja puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Tietojen luovutus

Ritva Falla Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Ritva Falla Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Nämä yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Ritva Falla Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Ritva Falla Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Ritva Falla Oy:n lukuun.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja Ritva Falla Oy on hänestä kerännyt; vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä kieltää Ritva Falla Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Ritva Falla Oy:n tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja sen on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

OTA YHTEYTTÄ